Kontakt

CLICK S.A.

  ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa
  + 48 22 545 02 45

REGON: 142099451
NIP: 9512296959
KRS: 0000342204

  *Pola wymagane

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego : KRS: 0000342204, NIP: 9512296959, REGON: 142099451 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


  Chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych CLICK S.A. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez CLICK S.A. na wyżej podany adres e-mail.
  Chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych CLICK S.A. i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez CLICK S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych.

  Informacje dla akcjonariuszy

  W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy...

  W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy...

  W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy...

  W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), CLICK S.A. z siedzibą w Warszawie informuje akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy...